Välkommen till Lakomaa Consult AB

Vi tar fram byggritningar snabbt och med genomtänkta tekniska lösningar, och med stor lyhördhet med uppdragsgivaren. De flesta kunder är små fastighetsbolag, industri- verkstads-handels-byggföretag och privatpersoner när det gäller uterum, garage, ny- om-tillbyggnad av fritidshus och villor.

Våra tjänster

• Bygglovsritningar för ny- om- tillbyggnader

• Uterum

• Garage

• Fritidshus

• Villor

• Butiker

• Lantbruk

• Verkstäder

• Industrihallar